Bezpečná dřevěná vrata na dvůr

Patří k nejatraktivnějším prvkům průčelí venkovských stavení. V branách se otáčela v železném oku na dřevěných, a později také na kovových čepech dřevěná vrata.

Od dřeva ke zdivu

Brány vymezovaly vjezdy do dvorů větších usedlostí. Dřevo, jako nejstarší materiál pro konstrukci bran, se na českém území používalo ještě v 19. století. Dřevěné brány bývaly opatřeny stříškou, obvykle krytou šindelem.

Zděné brány kamenné a cihlové

se začaly v hojné míře objevovat od počátku 18. století. Některé byly shora uzavřeny rovným, segmentovitým nebo obloukovitým překladem, jiné zůstaly nekryté.

Brány důsledně korespondovaly s průčelím obytné a hospodářské části, které propojily. Bývaly jednoduché, ale na těch výstavnějších se uplatnilo bohaté zdobení.

Vrata musí do bran pasovat

Se stylem brány korespondovala vrata. Nejstarší na českém území byla pravděpodobně jednokřídlá, skládaná z mohutných fošen. S ohledem na vývoj dopravních prostředků však bylo nutné zvětšit vjezdový otvor. Vrata se tedy dělila na dvě křídla, aby se ulehčilo otevírání, a začala se zdobit.

Dva základní typy vrat

Prvním typem byla vrata plná, s konstrukcí z fošen pobitou dekorativním laťováním. Druhý typ vrat byl bedněný pouze v dolní polovině, horní bývala průhledná, zpevněná více či méně dekorativně skládaným laťováním. Oba typy byly svlakové konstrukce.

Jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata slouží k uzavírání ohradní zdi či brány v místě vjezdu do dvora zemědělské usedlosti.

Vjezdová vrata v ohradní zdi a pilířový vjezd

Jeden nebo dva vjezdy do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti jsou uzavírány nejčastěji otočnými dřevěnými vraty. Vjezd do ohrazeného dvora může mít přitom charakter prostého přerušení ohradní zdi nebo doplněn postranními pilíři různého architektonického provedení - pilířový vjezd.

Jednokřídlá otočná dřevěná vrata brány

Architektonicky náročnější řešení představují vrata u vjezdové brány. Zatímco dřevěné brány rámové konstrukce se u nás téměř nedochovaly, jsou zděné brány dochovány i z období středověku. Za vývojově starší přitom považujeme jednokřídlá otočná vrata ze dřeva, užívána na venkově právě u zděných středověkých bran v období vrcholně gotického slohu.

Dvoukřídlá otočná dřevěná vrata brány

Později jsou běžně užívána dvoukřídlá otočná vrata a to jak u vjezdových bran s rovným trámovým nebo zděným klenutým nadpražím. Zděné klenuté brány přitom mohly stát samostatně nebo být začleněné do ohraní zdi s různým výškovým přesahem nebo průběžnou korunou zdiva.

Rozměry vjezdových vrat 

Rozměry vjezdové brány a dřevěných vrat s jedním nebo dvěmi otočnými křídly byly odvozeny od průjezdné šířky a výšky plně naloženého vozu.

Vjezdová otočná vrata u průjezdu domu

U obytných staveb jsou dvoukřídlá dřevěná vrata užívána především k uzavíraní nejrůznějších krytých průjezdů. Kromě obytné funkce je část domového půdorysu vyhrazena rovněž hospodářské funkci, a to zpravidla ve vazbě na průjezd na jedné straně.