Nejlevnější zámková dlažba k ohraničení záhonků

Zahradní obrubníky slouží k oddělení chodníků a pěšin od záhonů, trávníků, jiných ploch v zahradách a parcích. Lemují se jimi i dlážděné plochy pod pergolami, nebo na venkovní posezení u rodinného domu, všude tam vyhovuje jejich rozměr, vzhled nebo barva.

Palisádový obrubník je stavebnicovým systémem určeným zejména pro zahrady. Je vhodný pro překonávání různých výškových úrovní terénu – schodišťové stupně, terasy, ale i pro úpravu ozeleněných ploch, kde je možné jej použít jako forma obruby záhonů, cestiček nebo keřových a stromových zón.

Výhody zámkových obrubníků

Jednoduchý, efektivní a dekorativní vzhled, nízká hmotnost a tím i snadná manipulace, mnohostranné použití. Zámkové obrubníky jsou pevné, odolné proti obrusnosti a mechanickým vlivům, rovněž proti mrazu. 

Zámková dlažba k ohraničení zánků

11 kroků jak pokládat obrubníky

Obrubníky jsou v podstatě kameny nebo dlažební kostky, které poskytují dekorativní a podpůrné hrany pro dlažební plochu. Pokládání obrubníků není složité a existuje přitom mnoho možností jejich využití. Obrubníky můžete použít na lemování nové příjezdové cesty nebo trávníku. Bez ohledu na to, jakým způsobem chcete obrubníky použít, věřte, že pokládku zvládnete i sami s dokonalým výsledkem.

 1. Vyčistěte oblast, na kterou bude položena dlažba.
 2. Připravte betonový pruh podle cesty, kam chcete pokládat obrubníky.
 3. Položte první obrubník spodní rovnou plochou na začátek, kde jste připravili beton.
 4. Stejným způsobem položte další obrubník na konec řádku připravené betonové plochy.
 5. Natáhněte provázek od prvního obrubníku na začátku k druhému obrubníku na konci. Provázek Vám pomůže udržet rovinu obrubníků při dalším pokládání.
 6. Začněte pokládat další obrubníky vedle prvního na připravený betonový podklad. Rovinu položeného obrubníku vždy zkontrolujte podle nataženého provázku. Až se dostanete k poslednímu obrubníku, ke kterému máte natažený provázek, budete ho muset pravděpodobně zkrátit. Vyjměte ho a uřízněte na požadovanou délku.
 7. Ještě jednou každý obrubník zkontrolujte, zda je položený ve správné rovině.
 8. Podél přední a zadní strany každého obrubníku přidejte přiměřené množství betonu tak, aby po zatvrdnutí obrubníky pevně držely a nevyvracely se. Beton by neměl přesahovat první třetinu výšky obrubníku.
 9. Obrubník ještě jemně poklepejte paličkou, až zapadne přesně na svoje místo.
 10. Zkontrolujte, zda jsou vrcholy všech obrubníků ve stejné rovině s provázkem, který máte natažený od prvního k poslednímu obrubníku. Pokud ještě některý obrubník vyčnívá, dorovnejte jeho umístění paličkou.
 11. Nechte alespoň jeden den uležet a zatvrdnout.