Pokládka protiskluzové zámkové dlažby

Protiskluzová zámková dlažba je betonová dlažba z kvalitní směsi, skládající se z jednotlivých kamenů, které se vyznačují tzv. tvarovými zámky.

Výhody protiskluzové zámkové dlažby

Snadná pokládka a zámky, které zamezují posunu v horizontální rovině, čímž plochu celkově zpevňují. Protiskluzová vlastnost zámkové dlažby je docílena díky ideálnímu složení betonu a za použití nejmodernější technologie při výrobě, a tímto je zámková dlažba vhodná pro venkovní a velmi zatěžované plochy. Vysoká pevnost, rozebíratelnost, nízká obrusnost a mrazuvzdornost zaručuje odolnost i proti extrémním výkyvům počasí. 

Díky jmenovaným vlastnostem je výčet možností jejího využití takřka neomezený - ať už jde o prostranství okolo Vašeho rodinného domu, zpevnění příjezdové cesty, přes sídlištní a městské chodníky a schody, dláždění náměstí a parkovacích ploch, až po značení přechodů pro chodce či využití v průmyslových prostorách.

Jednoduchý návod na pokládku zámkové dlažby

Vyměření prostoru pro pokládku dlažby a vyhloubení výkopu. Následuje zhutnění válcováním, přičemž je nutné dbát na dodržení rovného povrchu, aby následující podkladní vrstva byla po celé ploše stejně vysoká, čímž se vyhnete případnému propadu dlažby v budoucnosti.

Podloží pod zámkovou dlažbu

Plánujete-li i obrubníky, právě teď přichází jejich čas. Po jejich usazení do připraveného betonu a jeho zatvrdnutí se do prostoru mezi obrubníky naváží drť pod zámkovou dlažbu, která slouží k drenáži podloží, neboli k odvodu vody, aby nedocházelo k odplavování zeminy a k už zmiňovanému propadu dlažby. Stejně jako dno výkopu je třeba zhutnit a srovnat i navezený štěrk, tentokrát vibrační deskou.

Zbývá už jen poslední nejjemnější, tzv. „ložní“ vrstva, neboli kačírek.

Pokládka zámkové dlažby

Nyní už můžeme přistoupit k samotnému položení zámkové dlažby. To se doporučuje provádět v období tepla, sucha a bezvětří, tedy nejlépe v létě.

Kladení zámkové dlažby se provádí vždy směrem od nejnižšího místa k nejvyššímu, aby nám jednotlivé segmenty „neujížděly“ dolů.

Spárování zámkové dlažby

Posledním krokem k Vaší nové zámkové dlažbě je vyspárování. Provádí se tím způsobem, že se dlažba posype jemným suchým křemičitým pískem, který zajistí odvádění dešťové vody a zabrání prorůstání plevele, trav, mechů či vápenných výkvětů. Poté je nutné celou plochu dlažby důkladně zhutnit v obou směrech, a to vibrační deskou s ochranným návlekem, aby dlažba nepopraskala, a ještě jednou zasypat. Nyní již povrch nehutníme, pouze zameteme.