Položení zámkové dlažby

Pokládka zámkové dlažbyPůvodně byla zámková dlažba určena především na velké prostranství, zatěžované plochy a pěší zóny. Už se asi nedopátráme, kdo zámkovou dlažbu přenesl do své zahrady, důležité však je, že se v ní zabydlela. A důvod? Snad se zavděčila tím, že je možné vytvářet velké množství vzorů a barevných kombinací nebo svými praktickými vlastnostmi.

Proč zámkovou dlažbu?

Zámková dlažba má velice široké uplatnění od zpevnění venkovních ploch komunikací, cyklistických tras až po vkusný chodníček mezi záhonky na zahrádce u rodinného domu.

Její nespornou výhodou je možnost rozebrání a opětovného sestavení. Pořizovací náklady jsou nižší než mnohé jiné přírodní materiály.

Zámková dlažba kromě velmi vysoké pevnosti, výborné odolnosti proti otěru a vlivům počasí nevyžaduje téměř žádnou údržbu a je hygienicky nezávadná. Jednotlivé dílce zámkové dlažby se pokládají tak, že do sebe díky „zámku“ zapadají.

Před vlastní realizací pokládky musíte mít jasno o tvaru, barevném provedení a povrchu zámkové dlažby.

Jak na to?

  • Prvním bodem postupu přípravy podloží je provedení výkopu v prostoru, kde bude pokládána zámková dlažba a následné zhutnění a srovnání dna výkopu zpravidla válcováním.
  • Druhým bodem je navezení hrubé podkladní vrstvy tvořené kamennou drtí a její řádné zhutnění zpravidla pomocí vibrační desky.
  • Třetím bodem je zpravidla osazení obrubníků, které vymezují hranice plochy pokryté zámkovou dlažbou.
  • Čtvrtým bodem je navezení jemné podkladní vrstvy tvořené kamennou drtí a její řádné zhutnění pomocí vibrační desky.
  • Pátým bodem postupu je příprava ložní vrstvy jemné drtě. Tato vrstva je již určena pro pokládku zámkové dlažby a proto je velmi důležité, aby její povrch byl rovný a její hloubka rovnoměrná.

Pokládka zámkové dlažby

se provádí do nezhutněné kladecí vrstvy z nejnižšího místa pokládané plochy směrem k nejvyššímu. Po položení zámkové dlažby se provede první zasypání a vyplnění spár mezi jednotlivými kusy dlažby jemným křemičitým pískem pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete.

Závěrem je nutno upozornit, že pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících nebo v obdobích, kdy venkovní teploty neklesají pod 5 °C nad bodem mrazu.